PENAMPAKAN TUHAN SEBAGAI WALI (SAHABAT) PARA PENGIKUT NABI YANG SOLEH DAN MUKHLIS

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْعَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَىعَبْدِهِ اْلمَسِيْحِ اْلمَوْعُوْدِ

KHUTBAH JUM’AH HZ. AMIRUL MU’MININ KHALIFATUL MASIH V atba

Tanggal 27 Nopember 2009 dari Baitul Futuh London UK`

 TENTANG : PENAMPAKAN TUHAN SEBAGAI WALI (SAHABAT) PARA PENGIKUT NABI YANG SOLEH DAN MUKHLIS

Sejak beberapa Jum’at yang lalu saya tengah menjelaskan ayat-ayat suci Al Qura’nul Karim tentang Sifat Allah swt sebagai Wali atau sahabat bagi orang-orang yang saleh dan mukhlis dan bagaimana Allah swt bisa menjadi Wali atau Sahabat kita atau Maula kita dan bagaimana Dia menampakkan tajaliyyat-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang telah menjadi wali-Nya atau sahabat-Nya itu. Dan bagaimana manusia harus menjadi wali atau sahabat Allah swt. Qurub Allah swt yang paling luhur mutunya telah diraih oleh Rasulullah saw. Sesuai dengan pernyataan ayat berikut : نَحْنُ اَوْلِيٰؤُکُمْ فِىْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِىْ الاَخِرَةِۚ وَلَـكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْۤ اَنْفُسُكُمْ وَلَـكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَؕ‏ Artinya : Kami adalah sahabat-sahabat-mu didalam kehidupan didunia dan juga di akhirat. Dan dialamnya kamu akan mendapati segala yang didambakan oleh dirimu, dan didalamnya kamu akan mendapati segala yang kamu minta. (Ha Mim As Sajadah : 32). Yang pertama dimaksud oleh ayat ini adalah Hazrat Rasulullah saw. Dan beliau sendiri yang paling dicintai oleh Allah swt. Langit dan bumi telah diciptakan kerana beliau saw. Allah swt telah menzahirkan sebagai Wali beliau semenjak beliau lahir sampai beliau saw wafat. Semua apapun yang beliau kehendaki telah sempurna disepanjang kehidupan beliau. Kepada beliau dianugerahkan Syari’at yang kamil dan sempurna dan beliau telah-pun disebut Khatamul Anbiya. Jaringan missi beliau sampai sekarang tetap berdiri tegak dengan kokohnya. Semenjak Allah swt berjanji kepada beliau dengan friman-Nya وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس dan Allah akan melindungi engkau dari manusia maka Allah swt melindungi dan menyelamatkan beliau pada setiap menghadapi masa-masa genting yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh beliau. Bahkan pada waktu beliau dalam perjalanan Hijrah dari Mekkah ke Medinah bersama Abu Bakar Siddiq r.a. dan Abu Bakar Siddiq r.a. menunjukkan rasa gentar dan takut sekali dari serangan musuh ketika beliau berada didalam gua Tsur. Maka pada waktu itu Rasulullah saw bersabda sambil meyakinkan beliau r.a. لاَتَخَفْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا Hai Abu Bakar !! Janganlah gentar sesungguhnya Allah swt adalah Maula dan Wali kita, Dia bersama kita. Tenanglah dan tenteramkanlah hati engkau !! Jadi berkat quwat qudsiah beliau Allah swt telah menampakkan tajaliyyat-Nya sebagai Maula dan sebagai Wali kepada beliau dan juga kepada orang yang telah beriman kepada beliau saw. Dan Abu Bakar Siddiq r.a. telah meraih kedudukan yang khas disebabkan kecintaan beliau yang sangat telus kepada Hazrat Rasulullah saw. Para sahabat lainnya juga secara umum telah menyaksikan tajaliyat Allah swt sebagai Wali atau Maula beliau-beliau r.a. Dan berkat quwat qudsiah Hazrat Rasulullah saw sampai sekarang Allah swt sentiasa menunjukkan tajaliyat-Nya sehingga orang-orang yang soleh dan mukhlis menyaksikan pemandangan itu. Pada zaman ini ketika Allah swt telah mengutus Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. maka pada zaman ini juga kita telah menyaksikan persahabatan, pertolongan dan perlindungan Allah swt terhadap Hazrat Masih Mau’ud a.s. Dan kita-pun mulai menyaksikan kemajuan iman kita. Sehubungan dengan pokok pembicaraan tentang Maula atau Wali ini saya ingin menjelaskan beberapa peristiwa yang menarik dan menambah keimanan. Pertama peristiwa dimasa kehidupan beliau saw yang terjadi kepada sahabah beliau saw setelah itu akan saya jelaskan yang terjadi kepada para sahabah Hazrat Masih Mau’ud a.s. yang menunjukkan bagaimana eratnya hubungan Allah swt dengan mereka sehingga menampakkan nur dan cahaya terang. Bagaimana Allah swt telah menjadi Penolong mereka didalam kehidupan didunia juga sehingga Allah swt menyelamatkan mereka dari setiap peristiwa yang sangat menggentarkan hati. Jika seorang dari antara mereka berdo’a maka berkat do’a yang dipanjatkan itu tidak hanya menunjukkan kemaqbulannya bagi kehidupan didunia bahkan keinginan yang didambakan melalui do’a-do’a telah disempurnakan oleh Allah swt dihari kemudian juga. Pertama yang ingin saya terangkan adalah kisah tentang Hazrat Zuber r.a. sahabah Rasulullah saw. Abdullah bin Zubair r.a. menceritakan kisah tentang ayah beliau r.a. diwaktu tengah sibuk didalam sebuah pertempuran. Katanya ketika saya tengah berdiri disamping ayah saya Hazrat Zuber r.a. beliau berkata kepada saya, hai anakku !! Hari ini ayah akan membunuh orang zalim atau ayah sendiri akan terbunuh oleh orang zalim. Ayah melihat bahwa hari ini ayah akan terbunuh oleh orang zalim. Ayah mempunyai masalah paling besar yaitu mengenai hutang ayah kepada orang lain. Tidak tahu apakah nanti setelah engkau melunasi hutang ayah masih ada sisanya dari harta ayah itu atau tidak. Kemudian beliau berkata lagi, hai anakku !! Juallah harta kita semua dan bayarkanlah kepada hutang kita itu !! Jika setelah hutang itu dibayar lunas masih ada sisanya maka sepertiga bagian dari padanya adalah bagian engkau. Abdullah Bin Zuber r.a. berkata, katanya ayah saya berkata kepada saya, hai anakku !! Jika hutang itu tidak bisa dilunasi semua, maka mintalah engkau pertolongan kepada Maula-ku !! Abdullah bin Zuber r.a. berkata, saya tidak paham apa yang dimaksud oleh ayah saya itu. Lalu saya bertanya, hai ayah !! Siapakah Maula ayah itu ? Beliau jawab : “ Maula ayah adalah Allah ! Abdullah Bin Zuber r.a. berkata : “ Demi Allah bila saja saya mendapat kesulitan dalam urusan pembayaran hutang ayah saya, maka saya berdoa : “ Hai Maula Zuber !! Tolonglah saya untuk melunasi hutang beliau !” Maka Allah swt selalu menolong saya dalam usaha membayar hutang ayah saya itu sehingga tidak mendapat kesulitan sedikitpun sampai hutang ayah saya semuanya lunas.” Demikianlah perlakuan Allah swt terhadap sahabat-Nya sehingga setelah meninggal dunia-pun Dia datang menolongnya. Tuhan tidak memberi peluang kepada orang lain untuk mencelanya atau menghinanya disebabkan hutang-piutangnya itu, bahkan sebaliknya Allah swt selalu menolongnya apabila diperlukan untuk melunasi hutangnya. Pada suatu ketika sepuluh orang sahabah Rasulullah saw ditipu untuk mengajar agama kepada sebuah Kabilah. Sampai disana para sahabah itu telah disyahidkan secara kejam dan dua orang yang terselamat melarikan diripun telah dikejar kemudian ditangkap dan dipenjarakan dan akhirnya merekapun disyahidkan. Didalam kesepuluh orang sahabah itu termasuk Ahsan Bin Tsabit juga. Beliau mengadakan perlawanan keras terhadap musuh-musuh itu namun akhirnya beliaupun disyahidkan. Ketika Hazrat Ahsan Bin Tsabit disyahidkan musuh menghendaki untuk mendapatkan kepala beliau, sebab salah seorang perempuan dari musuh itu telah berniat untuk menggunakan kepala beliau meminum arak apabila beliau terbunuh. Perempuan itu merasa dendam terhadap Ahsan Bin Tsabit karena beliau telah membunuh kedua anak siperempuan itu diwaktu perang Uhud. Akan tetapi iapun tidak berhasil memenuhi keinginannya itu, sebab segerombolan lebah madu telah berkerumun disekitar jenazah beliau sehingga menghalangi mereka untuk sampai kepada jenazah beliau yang sedang tergeletak diatas tanah pada waktu itu. Ketika Ahsan Bin Tsabit r.a. telah syahid dan badan beliau rebah keatas tanah, tiba-tiba saja segerombolan lebah telah mengerumuni tubuh jenazah beliau itu. Kemudian mereka mengambil keputusan untuk membiarkannya sampai malam dan pada malam hari itu akan mereka ambil jenazah beliau dari sana. Namun pada malam hari itu juga mereka tidak berhasil mendapatkan jenazah beliau sebab Allah swt telah menurunkan hujan sangat lebat sekali sehingga terjadi banjir yang sangat deras dan menghanyutkan jenazah Ahsan Bin Tsabit r.a. sampai jauh. Itulah Ahsan Bin Tsabit r.a. yang telah bersumpah bahwa setelah masuk Islam beliau tidak akan menyentuh orang musyrik dan tidak pula orang musyrik akan menyentuh badan beliau, supaya badan beliau jangan menjadi kotor dengan kemusyrikan. Ketika Hazrat Umar r.a. mengetahui bahwa Allah swt telah menyelamatkan jasad beliau dari sentuhan tangan orang musyrik itu dengan mengirimkan segerombolan lebah madu mengerumuni jasad beliau Hazrat Umar r.a. selalu mengatakan bahwa Allah swt selalu melindungi orang-orang mukmin. Ahsan Bin Tsabit r.a. telah bernazar dan bersumpah bahwa sepanjang hidup dan sampai meninggal dunia beliau tidak akan menyentuh orang musyrik dan badan beliau-pun sekali-kali tidak akan disentuh oleh orang-orang musyrik. Jadi Allah swt telah melindungi Ahsan Bin Tsabit r.a. sampai wafat badan beliau tidak pernah disentuh oleh orang musyrik. Ada lagi sebuah peristiwa bagaimana Allah swt melindungi hamba-Nya. Hazrat Jabir r.a. mengatakan bahwa pada suatu hari Hazrat Rasulullah saw telah mengirim beliau untuk melakukan tugas yang sangat penting dan Hazrat Abu Ubaidah r.a. telah ditetapkan oleh Hazrat Rasulullah saw sebagai amir kafilah. Dan kewajiban kami adalah untuk menghadang dan mencegah orang-orang Kuraisy. Dan kami dibekali hanya sekantong kurma tidak ada makanan lain lagi untuk kami. Abu Ubaidah r.a. mengatakan, kami setiap hari memakan hanya sebuah kurma dan meminum air saja. Kami menghisap-isap sebuah kurma itu saja sepanjang hari tidak memakan makanan lain lagi. Pada suatu hari kami tengah berjalan kearah pesisir laut, nampak kepada kami sebuah gundukan sesuatu benda. Ketika sudah dekat kami lihat gundukan itu adalah seekor ikan yang sangat besar sekali. Abu Ubaidah berkata; “Ikan ini sudah mati jangan dimakan.” Tidak lama kemudian beliau berkata lagi, kita ini kafilah yang dikirim oleh Rasul Allah dan kita tengah berada didalam perjalanan Ilahi dan dalam keadaan terpaksa, oleh kerana itu kita boleh memakannya. Katanya, ikan itu begitu besar sehingga rombongan kami sepuluh orang bisa memakan ikan itu selama sebulan penuh. Berarti sebanyak tiga ratus orang cukup memakan ikan itu sehingga kami semua menjadi gemuk. Ikan itu begitu besarnya sehingga kamipun bisa mengambil minyaknya ditaruh didalam kantung yang terbuat dari kulit sehingga penuh. Ikan itu begitu besarnya sehingga tiga belas orang bisa duduk didalam mata ikan itu dengan leluasa. Tulang rusuknya juga besar sekali sehingga untapun bisa duduk dibawah lengkungan tulang rusuk itu. Demikianlah Allah swt telah menyediakan makanan untuk mereka dan sebagian dari daging ikan itupun dibawa pulang dan kisah itu diceritakan kepada Rasulullah saw dan beliau bersabda : “ Kalian telah berbuat betul seperti itu ! Jika diantara kalian ada yang membawa daging itu berilah kepada saya supaya sayapun boleh memakannya, sebetulnya Allah swt telah menyediakan ikan itu sebagai rezki bagi kalian semua !!” Jadi begitulah caranya Allah swt menurunkan pertolongan kepada hamba-hamba-Nya yang keluar untuk berjuang dijalan Allah swt, bagi mereka-pun disediakan makanan oleh-Nya. Padahal waktu itu sepuluh orang sahabah setiap hari hanya memakan sebuah kurma dengan dihisap-hisapnya sepanjang hari. Allah swt telah menyediakan makanan bagi mereka, dagingpun disediakan dan minyaknyapun disediakan oleh Allah swt. Terhadap orang-orang yang beriman secara kamil dan yang sungguh-sungguh bertaqwa dan yang dengan penuh tawakkal Allah swt telah berfirman : وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِب ؕ Dan Dia akan memberikan rizqi kepadanya dari mana tidak pernah ia menyangkanya. (Ath Thariq : 3-4). Jadi didalam dunia ini apabila kita menyaksikan sempurnanya janji Allah swt terhadap hamba-hamba-Nya, yang membuktikan diri-Nya sebagai Wali atau Sahabat, maka keyakinan kita kepada-Nya semakin bertambah. Apa yang Dia janjikan dihari akhirat nanti, itupun akan Dia sempurnakan-Nya disana. Sebagaimana telah saya katakan, berkat menjadi khadim Hazrat Rasulullah saw yang sangat patuh ta’at, pada zaman ini Allah swt telah mengutus Hazrat Imam Mahdi, Masih Mau’ud a.s. Dan sambil menyempurnakan janji-Nya yang tercantum didalam ayat ini : وَاَخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْterhadap orang-orang yang beriman kepada Hazrat Masih Mau’ud a.s. juga Allah swt telah menganugerahkan sifat-sifat yang telah dimiliki oleh para sahabat Hazrat Rasulullah saw yang melakukan kehidupan diatas jalan taqwa kepada Allah swt. Kisah-kisah yang menarik dan menambah keimanan dizaman para sahabah Rasulullah saw telah dibuktikan oleh para sahabah Hazrat Masih Mau’ud a.s. juga. Pertolongan Allah swt terhadap orang-orang yang bertaqwa, orang-orang yang berusaha keras untuk menjadi wali atau sahabat-Nya terus berjalan sampai pada zaman sekarang ini. Sekarang saya akan menceritakan kisah-kisah menarik dan menambah keimanan tentang pertolongan Tuhan yang turun kepada para sahabah Hazrat Masih Mau’ud a.s. Sebelum menceritakan kisah-kisah itu saya ingin menceritakan sebuah kesaksian yang dibuat oleh Dr Idr Deen Saheb r.a. tentang Hazrat Masih Mau’ud a.s. ketika beliau masih belum bai’at kepada Hazrat Masih Mau’ud a.s. Dalam riwayat Dr Idr Deen r.a. sahabah Hazrat Masih Mau’ud a.s. dikatakan bahwa beliau berjumpa dengan seorang bernama Misyri Syah, anak seorang tentera yang datang dari kampung Jalandhar dan berkata kepadanya : “ Jika engkau ingin menjadi wali Allah pergilah engkau ke Qadian. Padahal pada tahun 1899 beliau baru mengirim surat bai’at kepada Hazrat Masih Mau’ud a.s. di Qadian. Tentang Hazrat Maulana Nuruddin r.a. seorang ‘alim dan sangat mukhlis dan sangat soleh telah diceritkan oleh Maulana Ghulam Raziki r.a. bahwa, Chouhdry Nawab Khan saheb Tahsil Dar (Camat) seorang Ahmadi yang sangat mukhlis tatkala beliau pindah tugas kekota Gujrat, Maulana Ghulam Raziki r.a. datang dan tinggal bersama beliau dan kami selalu membicarakan tentang kebenaran da’wa Hazrat Masuih Mau’ud a.s. Pada suatu hari ketika perbualan (obrolan) seperti itu tengah berlangsung Nawab Khan Sahib bertanya kepada Hz Maulana Hakim Nuruddin : “ Maulana Sahib !! Tuan sejak dulu memang sudah menjadi seorang yang ‘alim dan sangat saleh. Sekarang dengan bai’at kepada Hazrat Masih Mau’ud a.s. faedah apa yang Tuan peroleh dari pada beliau ?” Atas pertanyaan itu Hz Hakim Nuruddin menjawab : “ Nawab Khan Sahib ! Setelah bai’at kepada Hazrat Masih Mau’ud a.s. saya memperoleh banyak sekali faedahnya. Dan salah satu faedah dari padanya adalah, dahulu sebebelum ba’at saya sering berjumpa dengan Hazrat Rasulullah saw dalam mimpi. Namun sekarang saya berjumpa dengan Hazrat Rasulullah saw bukan hanya dalam keadaan mimpi tetapi dalam keadaan bangun juga. Berkat pergaulan dengan beliau a.s. sekarang kecintaan terhadap dunia telah menjadi sejuk atau dingin (maksudnya kecintaan terhadap dunia sudah tidak ada lagi). Dan ini semua telah diraih berkat dari quwwat qudsiah Hazrat Mirza Sahib dan berkat pergaulan yang erat dengan beliau a.s.” Kisah tentang Hazrat Maulana Ghulam Raziki r.a. dikatakan bahwa, pada suatu hari Chouhdry Allah Daad Sahib datang kepada saya dan bertanya : “ Apakah betul terjadi bahwa berkat zikir dan do’a khas yang dipanjatkan oleh orang yang sangat soleh dan suci manusia bisa memperoleh pertolongan Allah swt berupa keuangan ?” Beliau jawab : “ Ya bisa ! Dalam waktu yang sangat khas apabila kekuatan ruhani manusia sedang memuncak dan terjalin hubungan begitu erat sekali dengan Tuhan sehingga terasa Tuhan sangat dekat sekali, maka pada waktu itu do’a yang dipanjatkan secara lisan ataupun secara tulisan dengan izin-Nya pasti Dia akan menyempurnakan apa yang diinginkan.” Mendengar penjelasan demikian Chouhdry Allah Daad berkata : “ Jika demikian tolonglah tuliskan sebuah do’a untuk saya yang bisa saya baca setiap saya mendapat kesulitan keuangan sehingga kesulitan saya itu bisa dijauhkan.” Saya katakan kepadanya : “ Baiklah apabila nanti terjadi waktu khas seperti itu kepada saya, insya Allah akan saya tuliskan do’a untuk anda.” Maka pada suatu hari berkat quwat qudsiyah Hazrat Masih Mau’ud a.s. saya tengah merasakan suasana ruhani sedang memuncak secara khas dan terasa ada suatu kekuatan yang berbobot didalam do’a maka saya tuliskan sebuah do’a untuk Chouhdry Allah Daad yang bunyinya sebagai berikut : اللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَ لِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ Dan saya tegaskan kepadanya untuk menyimpannya do’a ini baik-baik dan membacanya secara teratur dan dawam. Maka pada waktu itu juga do’a itu beliau ikatkan pada kain paghry (serban) beliau supaya tidak hilang. Maka berkat patuh tha’at kepada Sayidina Hazrat Masih Mau’ud a.s. Allah swt telah mengabulkan do’a hamba-Nya yang tidak berarti ini sehingga selama satu tahun penuh Chouhdry Allah Daad menyaksikan kejayaan ekonomi beliau yang sangat luar biasa kerana selalu mendapat pertolongan keuangan secara khas dan secara mu’jizat dari Allah swt. Namun kemudian sangat disesalkan bahwa do’a yang telah ditulis itu telah hilang dari Chouhdry Allah Daad sehingga riwayat dast e ghaib (pertolongan khas tangan Tuhan ) sudah tidak berlaku lagi. Selama kertas bertuliskan do’a itu masih ada riwayat pertolongan Tuhan secara khas terus berjalan lancar, namun setelah kertas do’a itu hilang pertolongan Tuhan yang khas itupun sudah putus tidak berlaku lagi. Hakim Muhammad Ismail mengatakan bahwa waktu anak saya Muhammad Ya’kub baru lahir, ketika dilakukan khitanan anak itu telah terpotong urat saluran darahnya yang mengakibatkan darah terus mengalir tidak bisa dihentikan. Disebabkan terus-menerusnya keluar darah mengakibatkan kesehatan anak itu menjadi sangat lemah sekali, jangankan minum susu ia bergerak pun tidak kuasa lagi. Matanya sudah selalu terpejam, sekalipun nampaknya sudah tidak ada harapan lagi namun dalam keadaan panik dan cemas saya tetap berusaha untuk mengobatinya dan ketika saya masuk kekedai obat saya tiba-tiba Maulana Sher Ali lewat didepan kedai obat saya dan saya ceritakan semua keadaan anak saya itu dan memohon do’a kepada beliau untuk kesehatan anak saya tersebut. Maulana Sher Ali Sahib sambil mengangkat kedua belah tangan beliau berdo’a dengan penuh khusyu dan cukup lama sekali. Ketika saya sampai dirumah saya katakan kepada isteri saya, sekarang berilah anak itu minum susu. Maka ketika isteri saya mulai memberi isyarah untuk menyusui nampak sekali muka anak itu sudah mulai cerah dan dengan penuh semangat ia mulai menyusu seakan-akan ia tidak pernah sakit sebelumnya. Hakim Muhammad Ismail Sahib berkata; Saya sangat ta’ajub dan kagum sekali melihat maqbulnya do’a Maulana Syer Ali itu dan begitu dalamnya hubungan kecintaan beliau dengan Tuhan membuat iman saya semakin bertambah kuat. Muhammad Hussein Jhelmi menceritakan, ada seorang perempuan ghair Ahmadi sudah enam tahun menikah namun belum mendapat anak. Pada suatu hari mendengar Maulana Sher Ali Sahib sedang berkunjung kekampung itu perempuan itu meminta tolong kepada Muhammad Hussein Sahib untuk memintakan suatu jampi atau jimat kepada Maulanan Sher Ali Sahib supaya bisa mendapat anak. Muhammad Hussen Sahib berkata, tidak ada jampi atau jimat, namun do’a pasti bisa dimintakan dari beliau. Muhammad Hussein Sahib mengatakan bahwa semua kisah perempuan itu saya ceritakan kepada Maulana Sahib, lalu beliau diwaktu itu juga mengangkat kedua belah tangan dan mulai berdo’a dengan penuh khusyu kepada Allah swt. Setahun kemudian berkat do’a Maulana Sahib Allah swt telah menganugerahkan seorang anak lelaki kepada perempuan itu. Maulana Ghulam Rajiki Sahib r.a. mengatakan, begitu banyak saya menerima karunia dari Allah swt berkat beriman dan bai’at kepada Sayidina Hazrat Masih Mau’ud a.s. dan berkat banyak melakukan tabligh tentang Ahmadiah Allah swt telah menciptakan iman dan kedudukan ruhani yang mantap didalam diri saya sehingga sering terjadi apabila saya mengucapkan suatu perkataan dari mulut saya dan saya berdo’a untuk orang-orang sakit dan orang-orang yang tengah mendapat kesulitan, pada waktu itu juga Allah swt dengan segera mengabulkan do’a saya, sehingga kesusahan dan kesulitan yang tengah dihadapi oleh orang-orang itu menjadi hilang dan orang sakit segera sembuh. Chouhdry Allah Daad ketika belum bai’at, mendapat serangan penyakit asma yang sangat keras sekali dan telah diusahakan untuk berobat kepada doktor-doktor ahli dan telah menggunakan berbagai macam obat namun tidak mau sembuh juga. Selama dua puluh lima tahun ia menderita penyakit ini. Akhirnya ia sudah putus asa dan tidak berdaya lagi untuk melakukan usaha pengobatan bahkan doktorpun sudah mengatakan penyakit ini sudah tidak bisa diobati lagi. Saya katakan kepadanya bahwa Hazrat Rasulullah bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Tuhanpun telah berfirman bahwa, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Jadi janganlah anda merasa putus asa. Iman dan putus asa tidak bisa bersatu. Lalu saya meminta air satu cawan kepadanya dan saya jampi air itu dengan doa kepada Allah swt Yang bersifat Syafi. Ketika berdo’a saya merasakan ada suatu hal yang sangat meyakinkan dalam hati saya bahwa Tuhan mengabulkan do’a saya dan berkat-berkat Hazrat Masih Mau’ud a.s. telah membuat air ini menjadi syifa (penyembuh) dari Allah swt, dan saya suruh dia minum air itu. Kemudian saya minumkan air itu kepada Chouhdry Allah Daad Sahib dan tidak lama kemudian penyakitnya hilang seolah-olah beliau tidak pernah sakit. Semenjak itu hingga beliau hidup selama lima belas tahun tidak pernah mendapat serangan penyakit asma lagi. Dengan menyaksikan tanda-tanda Ilahi yang sangat luar biasa itu Chouhdry Allah Daad mendapat taufiq untuk bai’at masuk Jema’at Ahmadiyah, bukan hanya menjadi seorang Ahmadi mukhlis bahkan beliau telah menjadi seorang muballigh Ahmadiyah yang sangat gesit dan rajin sekali bertabligh. Hazrat Maulana Guhlam Rajiki r.a. menceritakan sebuah peristiwa lagi katanya, di sebuah kampung bernama Jammubola ada seorang yang telah mendengar kemakbulan do’a beliau. Maka orang itu telah datang kepada beliau meminta do’a untuk kesehatan anggauta keluarganya yang tengah menderita sakit T.B.C. tau sakit paru-paru. Ayah Maulana Rajiki telah menyuruh beliau pergi kepampung itu untuk memanjatkan do’a bagi kesehatan orang itu. Maulana Rajiki mengatakan bahwa setelah saya sampai dikampung itu saya segera mengambil air wudhu lalu menunaikan sembahyang dua raka’at dan berdo’a kepada Allah swt untuk kesehatan orang itu. Ketika saya selesai menunaikan salat saya bertanya kepada keluarga orang itu : “ Bagaimana keadaannya sekarang ? Orang-orang yang berada dirumah itu menjawab : “ Sekarang keadaan suhu badannya betul-betul sudah turun dan dia mulai merasa lapar meminta makan.” Akhirnya setelah beberapa hari kemudian keadaan kesehatan orang itu telah mulai membaik dan keadaannya nampak segar sehingga mulai mampu berjalan-jalan. Sekalipun orang-orang kampung itu mempunyai anggapan baik dan simpati terhadap Jema’at dan lagi mereka telah menyaksikan tanda-tanda kebenaran Hazrat Masih Mau’ud a.s. namun mereka tida bersedia untuk bai’at masuk Jema’at. Hazrat Maulana Sahib mengatakan bahwa Allah swt telah memberitahu kepada saya bahwa pertolongan kesehatan itu merupakan dalil pamungkas bagi mereka tentang kebenaran Hazrat Masih Mau’ud a.s. Jika orang itu tidak mau beriman maka ia akan jatuh sakit kedua kalinya sehingga akhirnya ia akan masuk liang kubur pada tanggal 28 bulan Sya’ban. Setelah itu saya tuliskan ilham itu dan diberikan kepada orang-orang kampung disana dan dikatakan kepada mereka sebelum terjadi kematian orang itu tepat pada hari yang telah ditentukan, jangan diberitahukan kepada siapapun tentang bunyi ilham ini. Setelah itu saya pergi berjumpoa Hazrat Masih Mau’ud a.s. di Qadian disanalah saya menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan. Merupakan satu hikmat Allah swt ketika pada zahirnya orang itu sudah sehat dan segar-bugar kembali dari penyakitnya, dan kesembuhannya secara mu’jizat itu mulai masyhur disekitar kampung itu, tiba-tiba penyakitnya itu kambuh lagi, dan tepat pada tanggal 28 bulan Sya’ban sesuai dengan yang telah dinubuatkan itu ia telah meninggal dunia. Setelah ia meninggal dunia maka tanggal kematian yang telah dinubuatkan didalam ilham itu diceritakan sesuai dengan pesan sebelumnya, orang-orang dikampung itu merasa sangat ta’ajub dan hairan sekali. Namun sangat disesalkan sekali, sekalipun keluarga orang itu dan semua penduduk kampung itu telah menyaksikan sebuah tanda yang datang dari Tuhan, namun tidak menimbulkan sebarang kesan apa-pun kepada mereka itu sehingga tidak ada seorangpun dari antara mereka yang beriman kepada Sayidina Hazrat Masih Mau’ud a.s. Hazrat Khalifatul Masih II r.a. pada suatu ketika bersabda : “ Tengoklah Hazrat Maulana Nuruddin, Khalifatul Masih Awwal r.a. bila saja beliau memerlukan sesuatu, diwaktu itu juga Allah swt memenuhinya dan tidak pernah menunggu lama-lama. Allah swt telah berjanji kepada beliau ; “ Bila saja engkau memerlukan sesuatu akan Kami penuhi.” Pada suatu ketika telah terjadi didepan saya, seorang telah datang kepada beliau dan memberikan wang 200 rupees sebagai titipan dan berkata kepada beliau, wang ini akan saya ambil lagi setelah dua tahun. Setelah itu datang seorang lagi kepada beliau mau meminjam wang 100 rupis. Maka dari wang 200 rupees titipan orang pertama tadi dieberikan 100 rupees sebagai pinjaman kepada orang kedua tadi. Tanda terima (risit) dari peminjam itu diambil lalu beliau simpan didalam beg disatukan dengan wang 100 rupees itu dan beliau simpan didalam rumah. Tidak lama kemudian orang yang menitipkan wang itu datang kembali kepada beliau dan berkata, katanya rencana saya sudah berobah maka wang titpan itu mau saya ambil lagi. Beliau r.a. bertanya kepadanya, kapan engkau mau pergi ? Jawabnya : Setelah satu jam saya akan pergi ! Baiklah setelah satu jam datang dan ambillah wang itu dari saya. Setelah tepat satu jam orang itupun sudah duduk didekat beliau dan beliau bersabda kepada orang itu : “ Tengoklah !! Keliru sekali menaruh kepercayaan kepada manusia. Saya telah berbuat kesalahan meminjamkan wang titipan itu kepada orang lain. Tuhan-pun telah menegur saya atas kesalahan itu. Sekarang tengoklah bagaimana Maula-ku telah menolong saya. Sebelum cukup waktu satu jam wang itu telah saya terima dari orang lain tanpa diduga sebelumnya. Kemudian wang itu dikembalikan secara utuh kepada orang itu sebanyak 200 rupees. Hazrat Masih Mau’ud a.s. bersabda : Terdapat sebuah hadis qudsi Allah swt berfirman kepada Rasulullah saw : مَنْ اَعَدَ لِيْ وَلِياًُّ فَاَذَنْتُهُ لِلْحَرْبِ Artinya barangsiapa yang memusuhi wali-Ku (sahabat-Ku) maka Aku umumkan untuk berperang dengannya. Atau artinya, dia harus bersiap sedia berperang dengan Aku !! Beliau a.s. bersabda : “ Memang ini merupakan suatu peraturan alami, barangsiapa mencintai seseorang seperti mencintai anaknya sendiri, lalu ada orang lain berulang kali menghinanya dan menyakiti hatinya atau menimpakan kesusahan kepadanya atau seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan hatinya dan menyakitinya, maka tidak mungkin hal seperti itu bisa terjadi pada diri orang itu, ia pasti akan dibelanya. Dan seorang bapak yang mendo’akan keburukan bagi anaknya sendiri atau ia menggunakan kata-kata buruk ditujukan kepada anaknya, bagaimana manusia akan mencintai orang seperti itu. Demikianlah para Wali Allah juga memiliki sifat-sifat Atfalullah (anak-anak Allah). Demikianlah para Wali Allah itu mempunyai martabah seperti anak-anak Allah sebab mereka telah meninggalkan segala perkara yang melibatkan perkara keduniawian dan mereka telah mengambil tempat disisi Allah swt dalam kehidupan mereka. Dan mereka telah merasakan segala kecukupan dan mereka mempunyai ghairat yang dalam terhadap Allah swt. Bagaimanapun rajinnya seseorang menunaikan salat dan melakukan puasa lalu melakukan perlawanan terhadap seorang wali Allah dan dia semakin keras melakukan kezaliman terhadap mereka, maka ghairat Allah swt-pun segera timbul untuk menolongnya. Dan kemarahan-Nya mulai berkobar terhadap orang yang memusuhinya. Sebab Dia tidak mau melihat hamba kecintaan-Nya mendapat kesusahan. Allah swt selalu menunjukkan ghairat-Nya terhadap Hazrat Masih Mau’ud a.s. Sampai sekarangpun ghairat-Nya tidak pernah berhenti. Sebagaimna telah nampak dengan jelas sekali dari berbagai macam peristiwa yang telah terjadi, sesiapa yang telah faham tentu akan lebih faham lagi sebaliknya yang belum faham ia harus berusaha memahaminya. Semua kesulitan telah dijauhkan dengan perantaraan do’a-do’a yang dipanjatkan kepada Allah swt. Namun demikian kita tidak mengerti mengapa mereka yang degil yang selalu memusuhi Jema’at ini tidak mau menggunakan akal untuk memeriksa kebenaran Hazrat Masih Mau’ud a.s. agar mereka mendapat taufiq untuk bai’at masuk kedalam Jema’at beliau, padahal dari semua peristiwa itu jelas sekali mengenai kebenaran Hazrat Masih Mau’ud a.s. Hubungan Allah swt yang sangat erat sekali dengan Hazrat Masih Mau’ud a.s. dan dengan Jema’at beliau-pun sampai sekarang tetap teguh dan Dia selalu menunjukkan kemaqbulan do’a-do’a para pengikut beliau yang saleh dan mukhlis. Dan hubungan seperti itu bisa terjalin dengan setiap orang yang telah beriman kepada beliau, jika memang benar-benar dia seorang hamba-Nya yang sejati. Untuk itu hanya satu yang diperlukan yaitu berlaku taqwa kepada-Nya setiap waktu selain harus meningkatkan mutu ibadah kepada-Nya. Hazrat Masih Mau’ud a.s. bersabda : “ Kesempatan Do’a yang telah diberikan kepada manusia, jika digunakan sebaik-baiknya maka pastilah dengan do’a itu manusia bisa menjadi wali Allah swt. Saya dengan yakin mengatakan bahwa didalam ummat ini terdapat kekuatan yang khas yang penuh dengan nur dan kesetiaan. Oleh sebab itu manusia jangan membuat dirinya mahrum dari karunia dan barkat-barkat-Nya itu. Allah swt Maha Pemurah. Kemurahan-Nya merupakan lautan yang sangat dalam sekali yang tidak pernah mengalami kekeringan. Dan orang yang berusaha mencari dan meraih kemurahan-Nya itu tidak pernah mengalami kehampaan. Oleh sebab itu kalian harus rajin-rajin bangun tengah malam dan banyak-banyak memanjatkan do’a kepada-Nya sambil mohon karunia-Nya. Didalam salat terdapat banyak sekali kesempatan untuk berdo’a, diwaktu ruku, diwaktu duduk, bediri dan diwaktu sujud. Sedangkan sehari-semalam dilakukan lima kali salat, waktu fajar, zuhur, waktu petang, maghrib dan isya. Selanjutnya jika iman telah meningkat, tentu dengan rela akan melakukan salat diwaktu isyraq dan salat tahajjud ditengah malam. Semua kesempatan itu tersedia untuk memanjatkan do’a kepada Allah swt. Hazrat Rasulullah saw juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana do’a yang harus dipanjatkan untuk meraih qurub Allah swt. Dikatakan didalam sebuah riwayat Zain bin Tsabit mengatakan bahwa, Rasulullah saw telah mengajar sebuah do’a kepada beliau dan bersabda : “ Dengan do’a ini hendaklah setiap hari engkau memperhatikan keluarga dan katakanlah diwaktu subuh begini : Ya Allah aku hadir dihadapan Engkau ! Semua kesusahan dan kegembiraan datang dari pada Engkau dan semua jenis kebaikan ada ditangan Engkau dan dengan perantaraan Engkaulah dapat diperolehnya. Dan dengan rujuk terhadap Engkau pulalalah semua itu dapat diperolehnya. Wahai Allah apapun yang aku mohonkan dan apapun yang aku nazarkan atau aku besumpah atas nama-Engkau sesungguhnya semua telah tersedia sebelumnya sesuai kehendak Engkau, apa yang Engkau kehendaki itulah yang akan terjadi. Apa yang tidak Engkau sukai sekali-kali tidak akan terjadi. Semua kekuatan dan kemampuan ada ditangan Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa diatas segala sesuatu. Wahai Tuhan-ku !! Apapun darood (selawat) yang kukirimkan semoga sampai kepada siapa yang Engkau kirimkan. Dan laknat apapun yang aku katakan semoga jatuh ketangan siapa yang Engkau turunkan laknat itu. Sesungguhnya Engkaulah Sahabat-ku dan Penolong-ku baik didunia ini juga maupun diakhirat nanti. Wafatkanlah daku dalam keadaan muslim yang menyerahkan diri kepada Engkau dan gabungkanlah daku dengan para solihin. Wahai Tuhan-ku !! Aku memohon taufiq untuk ridha terhadap qadha (keputusan) engkau. Dan setelah Engkau mematikan daku semoga aku memperoleh kehidupan yang sejuk dan memperoleh lazat dengan memandangi wajah Engkau. Dan semoga aku menjadi peraih karunia untuk bertemu dengan Engkau tanpa melalui kesusahan dan melalui fitnah yang menyesatkan. Wahai Tuhan-ku !! Aku memohon perlindungan kepada Engkau, agar jangan sampai aku berbuat zalim atau orang lain berbuat zalim terhadap-ku. Atau aku melakukan perbuatan melampaui batas kepada orang lain atau orang lain berbuat melampaui batas terhadap-ku. Atau aku berbuat sesuatu kesalahan yang menjatuhkan diriku atau berbuat dosa yang tidak bisa diampuni oleh Engkau. Wahai Tuhan Yang Menguasai langit dan bumi ! Wahai Tuhan Yang menguasai semua ilmu ghaib dan zahir !! Wahai Tuhan Yang Maha Mulia dan Maha Perkasa !! Didunia ini juga aku serahkan diriku kepada Engkau. Dan aku tetapkan Engkau sebagai Saksi dan Engkaulah cukup sebagai Saksi. Aku bersaksi tidak ada yang patut disembah selain dari pada Engkau. Engkau Maha Esa dan Tunggal tidak ada sekutu bagi Engkau. Semua kerajaan adalah milik Engkau dan Engkau berkuasa atas segala sesatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad saw adalah hamba Engkau dan Rasul Engkau. Dan aku bersaksi bahwa janji Engkau adalah benar dan bertemu dengan Engkau adalah pasti. Dan surga adalah benar adanya. Dan waktu itu akan tiba tidak ada keraguan sedikitpun bahwa semua yang ada didalam kubur akan Engkau bangkitkan. Maka ampunilah semua dosa-dosa-ku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari pada Engkau. Dan curahkanlah perhatian Engkau kepada-ku dengan rahmat dan kasih sayang Engkau, sesungguhnya Engkaulah Tuhan Yang berulang kali menaruh kasih sayang kepada hamab-hamba Engkau.” Itulah do’a yang sangat panjang yang telah diajarkan oleh Hazrat Rasulullah saw kepada kita. Semoga Allah swt memberi taufiq kepada kita semua agar ingatan kita terhadap Tuhan selalu tertanam didalam kalbu kita. Semoga kita setiap waktu mampu meraih rahmat dan karunia-Nya. Amin !! Selanjutnya Huzur mengumumkan tentang wafatnya dua orang Ahmadi, yang pertama bernama Rana Muhammad Salim Naib Amir Daerah Sangghar, Hyderabad Pakistan. Pada tanggal 26 Nopember 2009 beliau telah ditembak dengan pistol hingga syahid tepat pada hidung beliau setelah sembahyang maghrib setelah beliau menutup dan mengunci pintu gerbang masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Beliau seorang terpelajar, Musi dan sangat aktif brkhidmat terhadap Jema’at dan beliau sebagai kepala sebuah sekolah yang sangat baik dan terkenal didaerah Sangghar, Hyderabad. Didalam sekolah beliau itu terdapat lebih dari seribu orang murid yang tengah belajar. Beliau meninggalkan seorang isteri, dua oran puteri dan seorang putera. Semoga Allah swt meninggikan derajat beliau disisi-Nya dan memebri kesabaran dan ketabahan kepada semua anggauta keluarga yang ditinggalkan. Amin !! Yang kedua adalah Giani Abdul Latif Sahib, darwesy Qadian termasuk salah seorang dari 313 darwesy Qadian dizaman Hazrat Muslih Mau’ud, Khalifatul Masih II r.a. Beliau pernah menjadi Manager Surat Khabar Harian Al Fazal Qadian. Salah seorang puteri beliau menjadi Sadr Lajnah Immaillah Qadian. Semoga Allah swt meninggikan derajat beliau didalam surga keridhaan-Nya dan memberi taufiq kepada putera-puteri beliau untuk mengikuti langkah perjuangan ayah mereka. Dan semoga Allah swt memberi kesabaran serta ketabahan kepada mereka semua. Amin !! Alihbahasa hb

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: